در هم تنیدگی نظریه های افلاطونی و ارسطویی در فقه اسلامی (1) مقدمه

تاریخ بسان رودی در جریان است، جریانی که سازندگان آن انسان ها هستند و در طول زمان و با نشیب و فراز ها آن را شکل و جهت میدهند

  ادامه مطلب