در هم تنیدگی نظریه های افلاطونی و ارسطویی در فقه اسلامی (2) سوفسطائيان، پروتاگوراس

سوفسطائي یا سوفیسم از قدیمی ترین مکاتب فلسفی است که در قرن پنجم قبل از میلاد مسیح (پیش از 500 ق.م.) توسط برخی از دانشمندان یونانی که سوفسطائی یا سوفیست  خوانده می شدند به وجود آمد

 ادامه مطلب